Befolyásolja-e az adóhatósági kockázatelemzést az adószám felfüggesztése?

Az állami adóhatóság (NAV) minden naptári évben az adott évben jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok legalább 20%-át kockázatelemzés alapján ellenőrzésre választja ki. A kiválasztott adózóknál az adóhatóság (NAV) az adószám megállapítását követő 90 napon belül helyszíni ellenőrzés keretében az adózó által bejelentett adatok (így különösen a székhelyre, a központi ügyintézés helyére, a szervezeti képviselőre vonatkozó adatok) valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítését vizsgálja. Amennyiben az ellenőrzés keretében az adóhatóság (NAV) az adószám felfüggesztésére okot adó mulasztást állapít meg, úgy felfüggeszti az adószámot. A kockázatelemzés keretében az adóhatóság (NAV) a gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységével, adózói múltjával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat dolgozza fel és veti egybe.
A kockázatelemzés keretében figyelembe veendő szempont különösen, ha az adózó tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője volt, amelynek adószámát az állami adóhatóság (NAV) felfüggesztette, illetőleg törölte.

Témakör: Adószám-felfüggesztés tartalmi kérdései