Hogyan felel a tag a törölt cég tartozásaiért?

Korlátozott tagi felelősséggel működő cég kényszertörlése esetén a cég törlésének időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett tag korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a tag visszaélt a korlátolt felelősségével. Több tag felelőssége egyetemleges.
A törvény szerint azok a tagok éltek vissza a korlátozott felelősségükkel, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésével nyilvánvalóan ellentétes.
Az a volt tag is korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, aki a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül ruházta át részesedését, feltéve, hogy tagsági jogviszony alatt visszaélt a korlátolt felelősségével vagy a részesedésének átruházásakor rosszhiszemű volt. E felelősség alól a tag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezői érdekek figyelembevételével járt el. Több tag felelőssége ebben az esetben is egyetemleges.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, tagi felelősség