Hogyan léphet fel a hitelező a taggal és a vezető tisztségviselővel szemben?

Hitelező az a személy, aki követelését a kényszertörlési eljárásban az erre nyitva álló hatvan napos a határidőben bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton alapul vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. A hitelező a keresetét taggal szemben a cég törlését elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételét követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül a cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszéken terjesztheti elő.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, hitelező