Honnan értesül az adózó az adószáma törléséről?

A hatóság határozattal törli az adószámot. A határozatot kézbesítik az adózó részére.
Amennyiben azért törlik az adószámot, mert az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím, vagy mert az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő törvényes képviselőt az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be, illetőleg, ha az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett törvényes képviselő nem valós személy, úgy az adószám törlését elrendelő határozatot hirdetményi úton közlik az adózóval.

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: adószám törlése