Mi tartozik a csődeljárás alá vonható vagyon körébe?

A csődeljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez.
A gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levő vagyon. A gazdálkodó szervezet vagyonaként kell figyelembe venni a leányvállalata vagyonát.
Nem tartozik a fenti körbe:
– az a vagyon, amelyet az adós állami vagyonkezelő szervezettel kötött szerződés alapján kezel;
– az adós munkavállalójának munkabéréből levont, valamint a csődeljárás tartama alatt levonásra kerülő szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíj.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csőd, csődeljárás, vagyon, gazdálkodó szervezet