Mi tekintendő adóhiánynak?

Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet. Önadózás esetén az adózó terhére megállapított adókülönbözet csak akkor minősül adóhiánynak, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették.
Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll.
A fentiektől eltérően nem minősül adóhiánynak a vagyonszerzési illeték alapjának utólagos adómegállapítással történő módosítása, feltéve hogy az adózó a vagyonszerzési illeték alá eső vagyontárgyakat hiánytalanul bejelentette.

Témakör: Adóhiány tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adóhiány, adókülönbözet, késedelmi pótlék, adózó