Milyen jogai vannak a munkaügyi felügyelőnek?

A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat. Az ellenőrzés során a felügyelő jogosult
– belépni az ellenőrzése alá tartozó valamennyi munkahelyre, akadályoztatása esetén a rendőrség igénybevételére,
– az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások megtekintésére, azokról másolatok készítésére,
– az ellenőrzés során az ellenőrzéssel összefüggésben hang- és képfelvétel készítésére,
– a munkahelyen tartózkodó személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, valamint személyi azonosságuk igazoltatással történő megállapítására,
– a társadalombiztosítási azonosító jel (taj) használatára.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaügyi felügyelő, munkaügyi elmarasztalás, ellenőrzés