Mit tartalmazhat a versenytanácsi határozat?

Az eljáró versenytanács határozatában
– dönt a versenyfelügyeleti eljárás megindítására vonatkozó kérelemről,
– engedélyezheti a vállalkozások összefonódását, illetve meghosszabbíthatja a 1996. évi LVII. törvény 25. §-a alapján az egyéves határidőt,
– megállapíthatja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye nem vonatkozik a megállapodásra,
– megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését,
– elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,
– megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását,
– a törvénybe ütközés megállapítása esetén kötelezettséget írhat elő, így különösen az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától vagy további fenntartásától való indokolatlan elzárkózás esetén szerződéskötésre kötelezhet,
– elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét,
– megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik a törvénybe,
– korábbi határozatát visszavonhatja vagy megváltoztathatja.
Az összefonódást engedélyező határozatban előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség írható elő.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: versenyfelügyeleti eljárás, versenytanácsi határozat, versenytanács