Van-e jogorvoslat a vagyonfelügyelő intézkedéseivel szemben?

A vagyonfelügyelő a bíróság vagy a hitelezői gyűlés (hitelezői választmány) felhívására, 8 munkanapon belül köteles saját tevékenységéről és az adós vagyoni helyzetéről beszámolni.
A vagyonfelügyelő jogszabálysértő vagy a hitelezők, illetve más személy jogos érdekét sértő tevékenysége vagy mulasztása ellen a sérelmet szenvedett személy vagy szervezet, továbbá a hitelezői választmány – a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül – a csődeljárást lefolytató bíróságnál kifogással élhet. A bíróság a kifogás elbírálásáról soron kívül, de legfeljebb 5 munkanapon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti, vagy kötelezi a megfelelő intézkedés megtételére, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A kifogás elbírálása tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, vagyonfelügyelő, bíróság, jogorvoslat