A témára vonatkozó jogszabályhelyek:

1. 2017. évi CL. törvény (Art.) 227. §-ának (3)-(5) bekezdése
2. 2017. évi CL. törvény (Art.) 246. §-a
3. 2017. évi CL. törvény (Art.) 266. §-ának c)-d) pontja
4. 2017. évi CL. törvény (Art.) 3. számú melléklet I./Határidők 2.2.1. pontja
5. 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a
6. 2006. évi V. törvény (Ctv.) 24. §-a (1) bekezdésének i) pontja
7. 2006. évi V. törvény (Ctv.) 24. §-ának (5) bekezdése
8. 2006. évi V. törvény (Ctv.) 25. §-a (1) bekezdésének m) pontja
9. 2006. évi V. törvény (Ctv.) 25. §-ának (2) bekezdése

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: szankciós jellegű adószámtörlés, törölt adószám, NAV