Mi mentesíthető a végrehajtás alól?

Az eljáró hatóság adósnak vagy az óvadék jogosultjának kérelmére mentesíti a végrehajtás alól az óvadékként nyújtott pénzt, takarékbetétkönyvet vagy értékpapírt mindaddig, amíg az óvadék visszaadásának feltételei nem állnak fenn. A mentesítésnek akkor van helye, ha a kérelmező igazolja, hogy az óvadékkal biztosított jogügyletet nem olyan jogi személlyel kötötte, amellyel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, illetve a gazdálkodó szervezet nem a tagjával kötötte.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, óvadék, adóvégrehajtás