Az adószám törlése kizárja-e a gyakorított bevallást?

Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást - az adóév végéig - különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetve az adózó beruházást valósít meg. Az adóhatóság megtagadja az engedély kiadását, ha az adózó a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az adószám-felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték.

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: éves, negyedéves bevallás