Mit jelent a termelő-, illetőleg biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése?

A termelő-, illetőleg biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése szabálysértését követi el az, aki
– termelő-, illetőleg biztonsági berendezést az előírt előzetes vizsgálat nélkül, vagy annak kedvezőtlen eredménye ellenére, illetőleg engedélye érvényének lejárta után üzemben tart,
– termelő-, illetőleg biztonsági berendezés üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó biztonsági szabályokat nem tartja meg.
Ugyanezért a szabálysértésért felel az is, aki termelő-, illetőleg biztonsági berendezésnek a biztonsági szabályzatokban, jogszabályban előírt szabványokban előírt szerelvényeit (segédberendezéseit) kiiktatja, vagy nem tartja üzemképes állapotban.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: biztonsági berendezés, szabálysértés