Drasztikusan növekvő számok; Végelszámolás helyett kényszertörlés a divat

Egy év alatt – 2013. július 1. és 2014. június 30. között – 6768 vállalkozás szűnt meg végelszámolással, azaz 55 százalékkal kevesebb cég tulajdonosa döntött úgy, hogy így rendezi megrendült pénzügyeit, kiegyenlíti partnerei, beszállítói követeléseit, és „bezárja” cégét – tájékoztat a feketelista.hu portál. Ám ezek a számok nem fedik a valóságot.

Kivezetés rövid lépésben

A cégmozgások adatai arról is informálnak, hogy ugyanezen időszakban végelszámolás helyett kényszertörléssel hagyta el a pályát 26 963 cég, ezek a „kihulló” cégek a végelszámoltak között már nem szerepelnek. Egy jogszabály-módosítás ugyanis 2012-től hatályon kívül helyezte a kényszer-végelszámolási formát, és helyébe – új megszűnési formaként – a kényszertörlési eljárást léptette azért, hogy meggyorsítsa a cégnyilvántartásból a cégek kivezetését akkor, (1) ha a cégek három éven belül nem fejezték be a végelszámolást; (2) ha a cégeket – felügyeleti hatáskörében eljárva – megszűntnek nyilvánítják; (3) ha a cégek a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtották végre, vagy ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a társaságok nagy része nem jut el a végelszámolásig, mivel a cégbíróság előzőleg kényszertörléssel vezeti ki őket a cégnyilvántartásból. Ezzel az új „menetrenddel” magyarázható a végelszámolások csökkenése – mivel egyidejűleg drasztikusan nőtt a kényszertörlések száma.

A tulajdonos dönthet

A cégbíróság döntésének milyensége a kivezetés fajtájáról alapvetően meghatározza a cég további létét, működését. A végelszámolást saját elhatározásából kezdeményező tulajdonos ugyanis az eljárás ideje alatt is folytathatja fizetőképes gazdasági tevékenységét, lezárhatja az eljárást, és dönthet a továbbműködésről is. Amennyiben viszont a cég nem tudja valamennyi vele szembeni követelését a vagyonából kielégíteni, akkor a cégbíróság felszámolást kezdeményez. Korábban a kijelölt végelszámoló – sikertelenség esetén is – csak három év eltelte után kezdeményezhette a felszámolást (bár a végelszámolások mintegy kétharmada végül felszámolásba megy át). Sokan visszaéltek ezzel a lehetőséggel, és időközben eltüntették a vagyont, kiürítették a céget, a hitelezők pedig futhattak a pénzük után.
Kényszertörlési eljárás alatt a cég viszont már nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem hozhat az eljárással ellentétes döntéseket, és az eljárás mindenképpen a cég törlésével zárul. A kényszertörlési eljárás gyorsabb és lényegesen „hatékonyabb” a korábbi kényszer-végelszámolási formánál, mivel a kényszertörlés során nem szerepel hitelezői igény nyilvántartásba vétele, azt a bíróság nem kutatja.
Fentiek okán is érdemes és hasznos bármilyen üzleti döntés előtt a partnernek, üzletfélnek a kiszemelt cégről informálódni – kommentálja a fenti adatokat Iklódi András, a feketelista.hu főszerkesztője. Adatbázisunkból, egyetlen klikkeléssel, tizennégy állami intézmény összes, cégeket érintő döntéséről tájékozódhat az érdeklődő. Megtudhatja például, hogy végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll-e, van-e adótartozása, rendezettek-e munkajogi körülményei? Összesen mintegy félmillió vállalkozás több mint egymillió ügye ismerhető meg nyilvántartásunkban. Ezeknek az információknak a birtokában megalapozottabb döntést hozhat a cég vezetése – mondja a főszerkesztő.

Megyék, városok, arányok

A feketelista.hu szerkesztői megyénként és városonként összesítették a végelszámolások adatait. Gazdasági súlyának megfelelően az elmúlt évben (2013. július 1. és 2014. június 30. között) a legtöbb céget, 1045-öt, Pest megyében „végelszámoltak”. Jelentős a csökkenés; egy évvel megelőzően 1911, két évvel korábban pedig 4003 vállalkozás végelszámolására került sor a megyében. Pest megyét kivéve csak négy közigazgatás területén haladta meg a végelszámolások száma a kétszázat. Győr-Moson-Sopron megyében 260 társaság kezdeményezett végelszámolást, az egy évvel korábbi 451-gyel szemben. Komárom-Esztergomban 235, Zalában 205, Baranyában 204, Hajdú-Biharban pedig 203 céget végelszámoltak. A legkevesebb cégtulajdonos (75) Tolna megyében és Nógrád megyében (62) választotta a piacról való kivonulásnak ezt a módját.
A tíz nagyváros mindegyikében alaposan megcsappant a végelszámolások száma. Budapesten egy év alatt 2876 társaság próbálkozott ilyen módon rendezni pénzügyeit, lényegesen kevesebb, mint korábban. Egy évvel előbb még 8277, két évvel megelőzően pedig 14 551 cég neve szerepelt a végelszámolást bejelentők listáján. Három év alatt összesen 27 704 vállalkozó próbált meg a fővárosban rendezett viszonyok között kivonulni a piacról. A vidéki nagyvárosokat illetően is elmondható: valamennyivel kevesebb végelszámolást indítottak, mint az előző esztendőkben. Az így megszűnő cégek száma három nagyvárosban haladta meg a százat; Debrecenben 129, Pécsett 123, Győrben 107. A legkevesebb vállalkozás végelszámolását Kaposváron (36), Kecskeméten (64) és Nyíregyházán (65) regisztrálták.

Végelszámolások és kényszertörlések területi alakulása (db)
Terület Végelszámolások Kényszertörlések Végelszámolások és kényszertörlések együtt
2012. július–
2013. június
2013. július–
2014. június
2012. július–
2013. június
2013. július–
2014. június
2012. július–
2013. június
2013. július–
2014. június
Bács-Kiskun 464 169 109 1063 573 1232
Baranya 376 204 224 1050 600 1254
Békés 183 102 16 441 199 543
Borsod-Abaúj-Zemplén 358 188 449 1395 807 1583
Budapest 8277 2876 565 10 528 8842 13 404
Csongrád 287 172 104 981 391 1153
Fejér 332 199 442 984 774 1183
Győr-Moson-Sopron 450 260 108 741 558 1001
Hajdú-Bihar 330 203 537 1033 867 1236
Heves 212 105 180 621 392 726
Jász-Nagykun-Szolnok 226 120 202 515 428 635
Komárom-Esztergom 313 235 132 1072 445 1307
Nógrád 67 62 39 318 106 380
Pest 1911 1045 2022 3544 3933 4589
Somogy 238 138 153 572 391 710
Szabolcs-Szatmár-Bereg 195 134 100 616 295 750
Tolna 127 75 125 313 252 388
Vas 218 106 118 233 336 339
Veszprém 281 170 190 644 471 814
Zala 326 205 115 299 441 504
Összesen: 15 171 6768 5930 26 963 21 101 33 731
Ebből:      
Debrecen 230 129 316 563 546 692
Érd 128 73 131 245 259 318
Győr 226 107 47 347 273 454
Kaposvár 75 36 50 176 125 212
Kecskemét 166 64 36 325 202 389
Miskolc 146 84 182 515 328 599
Nyíregyháza 82 65 46 246 128 311
Pécs 235 123 109 552 344 675
Szeged 180 97 58 483 238 580
Székesfehérvár 114 70 160 315 274 385