A bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése mentesít-e a nyilvánosságra hozatal alól?

Az állami adóhatóság közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha az adózó a terhére megállapított, jogerős közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti.

Témakör: Feketén foglalkoztatókkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: bejelentési kötelezettség