Hogyan indul meg a békéltetőtestület előtti eljárás?

A békéltetőtestület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A békéltetőtestület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A kérelmet a békéltetőtestület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– ha az illetékességet a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani – a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,
– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltetőtestület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,
– a testület döntésére irányuló indítványt.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: békéltetőtestület, fogyasztó, vállalkozás, vitás ügy