Mit jelent a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére és a munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése?

A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére és a munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése szabálysértését követi el az a munkáltató, aki
– a munkaviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatokra vonatkozó munkaügyi rendelkezésekre, illetve a munkaviszonnyal összefüggő bejelentési és nyilvántartási kötelezettségekre,
– a munkaviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására,
– a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására,
– a kötelező legkisebb munkabér jogszabályban megállapított összegére és jogszabályban vagy kollektív szerződésben rögzített mértékére, valamint a munkabér védelmét szolgáló rendelkezésekre,
– a munkaidőre, pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra
vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
Ugyanezért a szabálysértésért felel az a munkáltató is, aki orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben annak ellenére foglalkoztat valakit, hogy a munkavállaló nem rendelkezik előírt munkaköri alkalmassági vizsgálati eredménnyel, vagy a vizsgálaton alkalmatlannak nyilvánították.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaviszony, munkáltató, munkavállaló, munkabér