Hogyan kell bejelenteni a végelszámolás megindítását?

A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, amelyben fel kell tüntetni
– a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,
– a végelszámolás kezdő időpontját,
– a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét is,
– a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését.
A végelszámoló az aláírási címpéldányát csak akkor köteles csatolni a változásbejegyzési kérelemhez, ha az a cégiratok között nem szerepel, mivel nem ő volt a cég korábbi vezető tisztségviselője.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás megindítása, végelszámoló, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság