Hogyan kell bejelenteni a végelszámolás megindítását?

A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, a végelszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül.
A változásbejegyzési kérelemben fel kell tüntetni
– a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,
– a végelszámolás kezdő időpontját,
– a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét is,
– a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését,
– a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal.
A cég az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően jelenti be az adóhatóságnak, a végelszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (rövidített névnek) végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját. Egyszerűsített végelszámolás során végelszámoló választására nem kerül sor.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás megindítása, végelszámoló, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság