Milyen jogviszonyra terjed ki a munkaügyi ellenőrzés?

A munkaügyi ellenőrzés a foglalkoztatóra terjed ki. Foglalkoztatónak minősül ebből a szempontból az a természetes és jogi személy, valamint jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság, aki a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, továbbá külföldit vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a 1996. évi LXXV. törvény 1. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jogviszonyok (úgynevezett nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony) alapján foglalkoztat. Foglalkoztatónak minősül továbbá munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő.
A fentieken túlmenően az ellenőrzés kiterjed
– az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának ellenőrzése szempontjából a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését előkészítő munkáltatói eljárásra, különösen a pályáztatásra és a kiválasztásra,
– a külföldi munkáltató munkavállalójának a Munka Törvénykönyve alapján történő munkavégzésére.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaügyi elmarasztalás, munkaügyi ellenőrzés, jogviszony, foglalkoztatás