Hogyan zajlik a végrehajtás a bankszámlára?

A bankszámlát vezető hitelintézet az adóhatóság (NAV) azonnali beszedési megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Ha az adóhatóság (NAV) az azonnali beszedési megbízást nem valós tartalmú végrehajtható okirat alapján, végrehajtható okirat hiányában, vagy végrehajtható okirat birtokában, de az esedékesség időpontja előtt nyújtotta be, a beszedési megbízás teljesítése napjától a jogosulatlanul beszedett adó, költségvetési támogatás visszatérítése napjáig a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet.
Ha az adóhatóság (NAV) a hitelintézetnél kezelt összeget, illetőleg követelést vonja végrehajtás alá, és a hitelintézet az adóhatóság (NAV) felhívása ellenére az átutalást elmulasztja, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az adóhatóság (NAV) határozattal kötelezi az átutalni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére. A határozatban foglalt teljesítési határidő elteltével az adóhatóság (NAV) az adó-végrehajtási szabályok szerint intézkedik a tartozás behajtása (végrehajtása) iránt.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, adótartozás, bankszámla