Kiszűrik a „céglovagokat”. Megváltozott az adószámkiadás és -felfüggesztés rendszere

Ez évtől az adóhatóságnál az adószám kiadását megelőzően a céget alapítók szűrővizsgálaton esnek át. Ezzel igyekeznek kizárni az üzleti életből azokat a „céglovagokat”, akik kizárólag pénzcsapolás céljából alapítanak cégeket. Az év első négy hónapjában 14 757 társaság esett át az ellenőrzésen, és 440 fiktív cég akadt fenn a rostán, számukra a hatóság megtagadta az adószám kiadását – tájékoztat a feketelista.hu portál.
Az utóbbi két évben ugrásszerűen megnőtt az adószám-felfüggesztések száma, a két esztendő alatt összesen csaknem 110 ezer esetben élt ezzel a szankcióval a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Különösen szembetűnő, hogy 2011-ben több mint 77 ezer cég adószámát függesztették fel. Ezt a tendenciát figyelembe véve arra lehetett számítani, hogy a különböző hatósági szigorítások, ellenőrzések miatt az idén tovább növekszik az adószámot elvesztő cégek tábora. Ezzel szemben meglepő, hogy idén – januártól áprilisig – mindössze 767 cég adószámát függesztették fel, szemben a múlt évivel, amikor az első négy hónap alatt csaknem 23 ezer cég adószámát vették el. Ennyire javult volna a vállalkozások működésének jogszerűsége, vagy milyen egyéb okokkal magyarázható a nagyarányú változás? – tette fel a kérdést a feketelista.hu portál az adóhatóság illetékeseinek.

Csak felszólítás után

A jelentős változás alapvetően azzal magyarázható, hogy idén alaposan módosultak az adószám-felfüggesztés törvényi feltételei és körülményei – hangzik a válasz. 2012. január 1-jéig a bevallási, illetve az adófizetési kötelezettség, valamint a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása volt az adószámok felfüggesztésének legjellemzőbb, tömeges oka. Január elsejétől viszont változtak a szabályok; az előző tényállás esetén a felfüggesztés elrendelését megelőzően fel kell szólítani az adózót a kötelezettség teljesítésének pótlására. A beszámoló közzétételének elmulasztása esetén pedig már nem az adószám felfüggesztése a szankció, hanem az adószám törlése. Erre viszont csak két eredménytelen felszólítás után kerülhet sor. A határozat kiadása és jogerőre emelkedése a felszólításokban megszabott határidők miatt a korábbinál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. Az adószám-felfüggesztési, illetve -törlési határozatok számának jelentős csökkenését az is befolyásolta, hogy azoknak a cégeknek az esetében is az új rendelkezések szerint kell eljárni, amelyekkel szemben tavaly indult meg ugyan az eljárás, ám a kiadott határozat 2012. január 1-jéig nem emelkedett jogerőre. Az ilyen eljárásokat, az új szabályoknak megfelelően, újra le kell folytatni. A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatt pedig csak május 31-ét követően (a törvényben megszabott határidő lejárta után) küldhet az adóhatóság felszólítást a kötelezettség pótlására. A számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételének elmulasztása esetén januártól viszont nem az adószám felfüggesztése a szankció. Az adóhatóság két alkalommal is felszólítja a mulasztó céget a pótlásra, és ennek során bírságot is kiszab. Ha pedig az adózó az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adószámot – felfüggesztés nélkül – törli, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Ezek az eljárások is döntően a második félévben érnek a határozathozatali szakaszba.

Több százan megbuktak

Ez év elejétől változott az adószám kiadásának gyakorlata is. Az állami adóhatóság a cégbíróságtól érkezett adószámkérés teljesítését megelőzően megvizsgálja, hogy a cég vezető tisztségviselői, illetve korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjai, részvényesei esetében fennállnak-e olyan okok, amelyek indokolják a regisztrációs eljárás lefolytatását. A vizsgálat időtartamával természetesen meghosszabbodik az adószámkiadás ideje. Amennyiben az adóhatóság akadályt nem valószínűsít, az adószámot egy nap alatt kiadja, ellenkező esetben a regisztrációs eljárásra nyolc munkanap áll rendelkezésére. Az idén április végéig 14 757 esetben folytattak le regisztrációs ellenőrzést; 14 317 szervezet megkapta az adószámot, 440-től viszont – különböző okok miatt – jogerős határozattal megtagadták.
Gyakori tapasztalat volt korábban, hogy egyes cégvezetők jelentős köztartozással „bedöntötték” vállalkozásukat, majd új céget alapítottak. Az adóregisztrációs eljárás célja, hogy kiszűrjék ezeket az úgynevezett céglovagokat. A vizsgálattal három esetben találkozhatnak az üzleti élet szereplői: cégalapítás esetén akkor, ha a cég vezető tisztségviselője vagy a többségi befolyással rendelkező tag személye megváltozik, vagy ha az eljárást az alapítani tervezett cég vezető tisztségviselője maga kéri. Az adóhatóság mindhárom esetben ellenőrzi az érintett adózási előéletét. Amennyiben a törvényben meghatározott feltételeknek nem felel meg, az adóhatóság az adószám iránti kérelmet elutasítja, illetve a már működő vállalkozás esetében az akadály elhárítására szólítja fel a céget.

Információ félmillió cégről

Az adószámmegvonás jelentős hátrányokkal jár, mivel a felfüggesztés ideje alatt a cég nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést és költségvetésitámogatás-igénylést sem. Az érintett vállalkozás megromlott pénzügyei miatt nehéz helyzetbe sodorhatja üzleti partnereit is. Az adóhatóság tapasztalatai szerint ugyanis az ilyen esetek nagy többsége kényszer-végelszámolással folytatódik. Ha azonban nincs kellő fedezete a cégnek – ez a leggyakoribb –, a végelszámoló kénytelen felszámolást kezdeményezni. A megtérülés esélye viszont ekkor már köztudottan meglehetősen csekély.
Tanácsos tehát üzleti partnerválasztás, szerződéskötés előtt alaposan informálódni a cégvilágban, mert egyre gyakoribb, hogy elmarasztalt, üzletképtelen társaságok félrevezetik, becsapják a jóhiszemű vállalkozókat – egészíti ki a fentieket Iklódi András, a feketelista.hu főszerkesztője. Portálunkon az adószám-felfüggesztéssel sújtott cégek neve mellett összesen tizenegy állami hivatal minden más, nyilvános elmarasztaló határozata is olvasható, ahol megközelítően félmillió cég csaknem egymillió „ügye” szerepel. Ezek alapján a körültekintő üzletember egyetlen kattintással a legfrissebb információkhoz juthat. A tények ismeretében elkerülheti a későbbi kellemetlen meglepetéseket, anyagi veszteségeket.

 

Az adószám-felfüggesztési eljárások száma
az elmúlt négy év azonos időszakában
2012.01.01.–04.30. 769
2011.01.01.–04.30. 23 263
2010.01.01.–04.30. 4893
2009.01.01.–04.30. 2392