Mit tartalmaz a felszámolási zárómérleg és a kimutatás?

A felszámolási zárómérleg tartalmazza:
— a pénzeszközöket,
— a megmaradt (nem értékesített) vagyontárgyakat, piaci értéken,
— a be nem hajtott követeléseket,
— a ki nem egyenlített tartozásokat, ideértve a felszámolási költségek miatti tartozásokat is, könyv szerinti értéken,
— a fel nem osztható vagyont,
— a felosztható vagyont.
A bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatás tartalmazza:
— a tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket,
— a vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét,
— a felszámolás időszaka alatt behajtott követelések összegét,
— a kiegyenlített felszámolási költségeket.
A felszámolási zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések tekintetében a hitelezői követelések erejéig engedményezésnek van helye.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolási zárómérleg, felszámolási eljárás