Mit tartalmaz a felszámolási zárómérleg és a kimutatás?

A felszámolási zárómérleg tartalmazza:
– a pénzeszközöket,
– a megmaradt (nem értékesített) vagyontárgyakat, piaci értéken,
– a be nem hajtott követeléseket,
– a ki nem egyenlített tartozásokat, ideértve a felszámolási költségek miatti tartozásokat is, könyv szerinti értéken,
– a fel nem osztható vagyont,
– a felosztható vagyont.
A bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatás tartalmazza:
– a tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket,
– a vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét,
– a felszámolás időszaka alatt behajtott követelések összegét,
– a kiegyenlített felszámolási költségeket.
A felszámolási zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések tekintetében a hitelezői követelések erejéig engedményezésnek van helye.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolási zárómérleg, felszámolási eljárás