Megszüntetik-e a törölt számú adózót?

Ha az állami adóhatóság a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a cégbíróság hivatalból jár el, és a céget húsz munkanapon belül megszűntnek nyilvánítja.
A megszűntnek nyilvánítás kezdeményezésekor az állami adóhatóság arról is tájékoztatja a cégbíróságot, hogy az adószám törlésére törvényben meghatározott mely ok miatt került sor, és ez az ok mikor jutott az adóhatóság tudomására.
A cég törlésére vonatkozó végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a végzés ellen a megjelenésétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. A cégbíróság a jogerős végzést is közzéteszi a Cégközlönyben.
A cégbíróság megszűntnek nyilvánítás iránti eljárását hivatalból megszünteti, ha tudomására jut, hogy az állami adóhatóság az adószám törléséről szóló határozatát visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: törölt adószám, cég törlése