Mit tartalmaz a csődlejárást megindító végzés?

Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz a csődeljárás elrendeléséről, és ezt követően haladéktalanul intézkedik az erről szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételéről és a cégjegyzékben az adós cégneve mellett a "cs. a." toldat feltüntetéséről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A bíróság hivatalból, a csődeljárás elrendeléséről szóló végzésben a felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
A csődeljárás elrendeléséről szóló, közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell
– az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
– a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő nevét, székhelyét,
– a bíróság nevét és az ügy számát,
– a csődeljárás kezdő időpontját,
– azt, hogy a végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék (moratórium) illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, amely a közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le,
– a hitelezőknek szóló felhívást arra, hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 3 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csődeljárás, csődeljárást megindító végzés