Megtekintheti-e az ütemtervet a hitelező?

A felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott követeléseket. Nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a felszámolás végrehajtásához szükséges költségeket és ütemtervet készít, ideértve a gazdasági tevékenység ésszerű befejezéséhez, valamint az állagmegóváshoz szükséges feladatokat és pénzügyi feltételeket, különös tekintettel a felesleges munkaerő leépítésére. A felszámoló az ütemtervet köteles a hitelezői választmánynak vagy bármely hitelezőnek – kérésre – bemutatni, aki az ellen a bíróságnál kifogással élhet

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámoló, hitelező, ütemterv, felszámolási mérleg