A felszámolási eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

 1. Mit jelent a cég felszámolása?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, adós, cég felszámolása)
 2. Mikor van helye a felszámolásnak?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, adós, bíróság, cégbíróság)
 3. Mit kell tennie az adósnak a felszámolási kérelmével kapcsolatosan?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, adós, felszámolási kérelem)
 4. Mi kell tartalmaznia a hitelező általi felszámolási kérelemnek?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, hitelező, adós, felszámolási kérelem)
 5. Miről kell nyilatkoznia az adósnak a hitelezői kérelemre?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, adós, hitelezői kérelem, bíróság)
 6. Kérhet-e a hitelező ideiglenes vagyonfelügyelőt?
  (Tárgyszavak: ideiglenes vagyonfelügyelő, hitelező, felszámolási eljárás, bíróság, felszámolási kérelem)
 7. Mi a következménye az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésének?
  (Tárgyszavak: ideiglenes vagyonfelügyelő, felszámolási eljárás, gazdálkodó szervezet)
 8. Melyek az ideiglenes vagyonfelügyelő jogai?
  (Tárgyszavak: ideiglenes vagyonfelügyelő, adós, felszámolási eljárás, gazdálkodó szervezet)
 9. Meddig tart az ideiglenes vagyonfelügyelő megbízatása?
  (Tárgyszavak: ideiglenes vagyonfelügyelő megbízatása)
 10. Mikor van helye a felszámolási kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának?
  (Tárgyszavak: felszámolási kérelem elutasítása, adós, érdemi vizsgálat)
 11. Kaphat-e az adós határidőt a tartozás kiegyenlítésére?
  (Tárgyszavak: tartozás, adós, határidő, tartozás kiegyenlítése)
 12. Mikor állapítja meg a bíróság az adós fizetésképtelenségét?
  (Tárgyszavak: adós, bíróság, fizetésképtelenség, tartozás)
 13. Meddig vitathatja az adós a követelést?
  (Tárgyszavak: adós, vitatott követelés)
 14. Meddig dönt a bíróság a felszámolásról?
  (Tárgyszavak: bíróság, adós, felszámolás, felszámolási eljárás)
 15. Mikor jelölik ki a felszámolót?
  (Tárgyszavak: felszámoló, bíróság, felszámolást elrendelő végzés, felszámolási eljárás)
 16. Hogyan teszik közzé a felszámolást elrendelő végzést?
  (Tárgyszavak: felszámolást elrendelő végzés, bíróság, cégközlöny, közzététel)
 17. Milyen szervek értesülnek a felszámolásról?
  (Tárgyszavak: bíróság, felszámolási eljárás, értesített szervek, hatóságok)
 18. Melyek a cégvezető kötelezettségei a felszámolás elrendelését követően?
  (Tárgyszavak: felszámolás, felszámoló, cégvezető kötelezettségei, felszámolás elrendelése)
 19. Milyen bírsággal sújtható a cégvezető?
  (Tárgyszavak: bíróság, bírság, cégvezető, gazdálkodó szervezet)
 20. Milyen per indítható a cég vezetői ellen?
  (Tárgyszavak: gazdálkodó szervezet, felszámolási eljárás, per, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet)
 21. Milyen következmények fűződnek a felszámolás kezdő időpontjához?
  (Tárgyszavak: felszámolás kezdő időpontja, gazdálkodó szervezet, felszámoló)
 22. Milyen követelés számítható be a felszámolás során?
  (Tárgyszavak: felszámolás, követelés, hitelezői igény, felszámolási zárómérleg)
 23. Mi történik az adós ellen folyamatban levő végrehajtással?
  (Tárgyszavak: adós, folyamatban levő végrehajtás, felszámolás, bíróság)
 24. Mi történik az adós ellen folyamatban levő perekkel?
  (Tárgyszavak: folyamatban levő per, felszámolás, bíróság)
 25. Mi történik a szerződési biztosítékokkal?
  (Tárgyszavak: adós, felszámolás, szerződési biztosíték, óvadék)
 26. Meddig kell összehívni a hitelezőket a választmány miatt?
  (Tárgyszavak: felszámoló, hitelezői választmány, felszámolás)
 27. Milyen szerződéseket támadhat meg a hitelező?
  (Tárgyszavak: hitelező, felszámolási eljárás, adós, szerződés megtámadása)
 28. Meddig támadható meg a szerződés?
  (Tárgyszavak: szerződés megtámadása, felszámoló, hitelező)
 29. Mi a következménye egy hitelező előnyben részesítésének?
  (Tárgyszavak: hitelező előnyben részesítése, felszámolási eljárás)
 30. Meddig van helye egyezségkötésnek?
  (Tárgyszavak: felszámolási zárómérleg, egyezségkötés)
 31. Kik vehetnek részt az egyezségkötésben?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, egyezségkötés, hitelező)
 32. Hogyan zajlik az egyezségi tárgyalás?
  (Tárgyszavak: egyezségi tárgyalás, adós, fizetőképesség helyreállítása, bíróság)
 33. Mi lehet az egyezség tartalma?
  (Tárgyszavak: egyezségi tárgyalás, egyezség tartalma, adós, hitelező)
 34. Mi az egyezség feltétele?
  (Tárgyszavak: egyezség feltétele, kényszeregyezség, hitelező, egyezség megkötése)
 35. Mit tehet a vitatott követeléssel rendelkező hitelező?
  (Tárgyszavak: hitelező, vitatott követelés, egyezségkötés, kényszeregyezség)
 36. Megtekintheti-e az ütemtervet a hitelező?
  (Tárgyszavak: felszámoló, hitelező, ütemterv, felszámolási mérleg)
 37. Hogyan működhet a cég a felszámolás alatt?
  (Tárgyszavak: hitelezői választmány, cég, felszámolás)
 38. Hogyan veszik nyilvántartásba a hitelezői követeléseket?
  (Tárgyszavak: hitelezői követelés, bejelentett követelés, felszámolás, felszámoló)
 39. Mikor szüntetheti meg a szerződéseket a felszámoló?
  (Tárgyszavak: felszámoló, szerződés felmondása)
 40. Hogyan történik a vagyon értékesítése?
  (Tárgyszavak: vagyon értékesítése, felszámoló, adós)
 41. Mit jelent a nyilvános értékesítés?
  (Tárgyszavak: nyilvános értékesítés, felszámoló, árverés, vagyonfelügyelő)
 42. Megtámadható-e az értékesítés?
  (Tárgyszavak: vagyontárgy értékesítése, felszámoló, bíróság)
 43. Hogyan zajlik a pályázati értékesítés?
  (Tárgyszavak: felszámoló, pályázati értékesítés, közjegyző)
 44. Mit tartalmaz az árverési hirdetmény?
  (Tárgyszavak: árverési hirdetmény, árverés, felszámoló)
 45. Ki árverezhet?
  (Tárgyszavak: vevő, ingatlan, ingatlanárverés, felszámoló)
 46. Mire fordítandó a zálogtárgy vételára?
  (Tárgyszavak: zálogtárgy, zálogjog, gazdálkodó szervezet, felszámolás, zálogjoggal biztosított követelés)
 47. Milyen követelések esnek a záloggal biztosított követelésekkel egy tekintet alá?
  (Tárgyszavak: zálogjoggal biztosított követelés, felszámolás, zálogjog)
 48. Mit tartalmaz a közbenső mérleg?
  (Tárgyszavak: közbenső mérleg, felszámolási eljárás, felszámolás)
 49. Hogyan történik a közbenső mérleg és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása?
  (Tárgyszavak: közbenső mérleg, vagyonfelosztási javaslat, hitelező, felszámoló)
 50. Hogyan kifogásolható a felszámoló intézkedése?
  (Tárgyszavak: felszámoló intézkedése, kifogás, bíróság)
 51. Melyek a felszámolás befejezésekor elkészítendő okiratok?
  (Tárgyszavak: felszámolás, felszámolási zárómérleg befejezésekor elkészítendő okiratok)
 52. Mit tartalmaz a felszámolási zárómérleg és a kimutatás?
  (Tárgyszavak: felszámolási zárómérleg, felszámolási eljárás)
 53. Miért és hogyan felel a felszámoló?
  (Tárgyszavak: felszámoló felelőssége, felszámolás, fizetésképtelenség)
 54. Kifogásolhatja-e a hitelező a zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot?
  (Tárgyszavak: vagyonfelosztási javaslat, felszámolási zárómérleg, bíróság, kifogás, hitelező)
 55. Mikor osztja fel a vagyont a bíróság?
  (Tárgyszavak: bíróság, felszámolási zárómérleg, vagyonfelosztás)
 56. Milyen sorrendben kell kielégíteni a hitelezőket?
  (Tárgyszavak: gazdálkodó szervezet, hitelezői követelés, adós)
 57. Melyek a felszámolás költségei?
  (Tárgyszavak: felszámolás költségei, adós, felszámolási eljárás)
 58. Mikor kerül sor a hitelezők arányos kielégítésére?
  (Tárgyszavak: követelés, hitelezők arányos kielégítése, felszámoló)
 59. Mikor kell kielégíteni a követeléseket?
  (Tárgyszavak: adós, zárómérleg, követelés, bérjellegű juttatások)
 60. Miről dönt a bíróság a felszámolás befejezésekor?
  (Tárgyszavak: bíróság, felszámolás költségeinek viselése, felszámolási eljárás)
 61. Mi lesz a maradvány vagyon sorsa?
  (Tárgyszavak: maradvány vagyon, fennmaradó vagyon, adós, hitelező)
 62. Ki felel a kielégítetlen követelésekért?
  (Tárgyszavak: adós, felszámolási eljárás, kielégítetlen követelés, jogvesztő határidő)
 63. Mikor felel az állam a kielégítetlen tartozásért?
  (Tárgyszavak: adós, állami felelősség, kielégítetlen követelés)
 64. Mit jelent az egyszerűsített felszámolás?
  (Tárgyszavak: egyszerűsített felszámolás, bíróság, felszámoló, felszámolási eljárás)
 65. Mik a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályhelyek?
  (Tárgyszavak: felszámolási eljárás, törvény)