Melyek a szankciói a vezető tisztségviselő mulasztásának?

A cég korábbi vezető tisztségviselője a végelszámolás kezdő időpontját követően elvégzendő feladatok, illetve határidők elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló vagy a cég hitelezőjének kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja.
A végelszámoló kérelmére a mulasztó vagy valótlan adatot közlő korábbi vezető tisztségviselőt a cégbíróság arra is kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket, amelyek az említett feladatoknak a végelszámoló által megbízott szakértő által történő elvégeztetésével merülnek fel.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: vezető tisztségviselő, mulasztás, végelszámoló, cégbíróság, törvényességi felügyeleti eljárás