Melyek a vezető tisztségviselő feladatai a végelszámolás kezdő időpontját követően?

A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a cég korábbi vezető tisztségviselője elkészíti :
– a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolóját,
– a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak, és a cég iratanyagát valamint ezeket az okiratokat, legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított harmincadik napon átadja a végelszámolónak,
– tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről,
– iratjegyzéket készít a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról, és azokat, valamint az irattári anyagokat átadja a végelszámolónak,
– haladéktalanul tájékoztatja a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat).

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás, vezető tisztségviselő feladatai, cég