Mi a következménye a csődegyezség jóváhagyásának?

Az adós gazdálkodó szervezet vezetője az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül, – meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően – bejelenteni köteles a bíróságnak, illetve egyezség esetében az egyezségi megállapodást is köteles mellékelni. E kötelezettség késedelme vagy elmulasztása esetén 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A bíróság az egyezség jóváhagyása tárgyában a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt. Az egyezség jóváhagyására irányuló kérelmet egy alkalommal 3 munkanapos határidővel hiánypótlásra visszaadhatja. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.
A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha ahhoz csatolják a törvényi feltételek teljesülését igazoló jegyzőkönyveket, megállapodásokat, nyilatkozatokat. Ha az egyezség megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csődegyezség, bíróság, adós, egyezség jóváhagyása