Mi történik az adós ellen folyamatban levő perekkel?

A felszámolás kezdő időpontja előtt indult peres és nemperes eljárások a korábban eljáró bíróság előtt folytatódnak. A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdő időpontja előtt indított eljárás a hitelezőt nem mentesíti a követelés bejelentésének kötelezettsége alól.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: folyamatban levő per, felszámolás, bíróság