Mi az egyezség feltétele?

Egyezségre akkor kerülhet sor, ha ahhoz az egyezség megkötésére jogosult hitelezők legalább fele minden csoportban hozzájárul, feltéve, hogy követelésük az egyezség megkötésére jogosultak összes követelésének a kétharmad részét kiteszi. A hitelezők számát nem befolyásolja a felszámolás jogerős elrendelését követően követeléseik más hitelezőre való engedményezése. Az egyezség hatálya – főszabályként – valamennyi hitelezőre kiterjed (kényszeregyezség).
A felszámoló az egyezségkötés napjával köteles zárómérleget, valamint a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást, záró adóbevallást és zárójelentést elkészíteni, és azokat az állami és az önkormányzati adóhatóságnak az egyezségkötést követő 30 napon belül megküldeni.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: egyezség feltétele, kényszeregyezség, hitelező, egyezség megkötése