Mi kell tartalmaznia a hitelező általi felszámolási kérelemnek?

Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat csatolni kell. Amennyiben a fizetésképtelenség azon alapul, hogy az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette, úgy mellékelni kell az adós írásbeli felszólításának igazolását is

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolási eljárás, hitelező, adós, felszámolási kérelem