Mi minősül adótartozásnak?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 178. §-ának 4. pontja adja meg az adótartozás fogalmát. E szerint az Art. és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában adótartozásnak minősül az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét – nettó módon számítva – csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével az adóigazolás kiállítása iránti eljárásban, vagy ha jogszabály valamely, az adózó által érvényesíthető kedvezmény igénybevételét az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás hiányához köti.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adóvégrehajtás, adótartozás, APEH