Mikor felel az állam a kielégítetlen tartozásért?

Az adós vagyonából ki nem elégített hitelezői követelések teljesítéséért az állam nem felel; felelősséggel tartozik azonban – esedékességükkor – a járadékjellegű követelésekért, továbbá minden követelés tekintetében a gazdálkodó szervezet olyan vagyontárgyai értékének erejéig, amelyek nem képezik a gazdálkodó szervezet felszámolásba bevonható vagyonát vagy jogszabály rendelkezése folytán forgalomképtelenek.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adós, állami felelősség, kielégítetlen követelés