Mikor hajtható végre előzetesen a fogyasztóvédelmi hatóság határozata?

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja
– a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárása esetén,
– környezetvédelmi okból,
– a fogyasztók testi épségének, egészségének védelme érdekében, továbbá
– a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében.
A fogyasztóvédelmi hatóság az ügydöntő határozatának meghozataláig terjedő időtartamra végzésében azonnali hatállyal elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: fogyasztóvédelmi hatóság határozata, jogsértés