Alkalmazható-e törvényességi intézkedés a minősített többséget biztosító befolyás megszerzőjével szemben?

A cégbíróság a törvényességi intézkedést megfelelően alkalmazhatja a minősített többséget biztosító befolyás megszerzőjével szemben is, ha az a befolyás megszerzésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi intézkedés, többséget biztosító befolyás, minősített többség