Mikor indít pert a Gazdasági Versenyhivatal versenyügyben?

Ha a Gazdasági Versenyhivatal működése során észleli, hogy valamely közigazgatási döntés a verseny szabadságát sérti, a közigazgatási szervet a döntés módosítására vagy visszavonására felszólítja.
Amennyiben a közigazgatási szerv a felszólításnak harminc napon belül nem tesz eleget, a Gazdasági Versenyhivatal keresettel a közigazgatási szerv által hozott, a verseny szabadságát sértő döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, kivéve ha törvény a közigazgatási döntés felülvizsgálatát kizárja. A döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ilyen kérelemnek nincs helye, illetve a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: Gazdasági Versenyhivatal, közigazgatási szerv, döntés