Mikor kerül sor a cég megszűntnek nyilvánítására?

Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a végelszámolást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetővé teszik.
A cég megszűntnek nyilvánítására a cégbíróság által meghozott első eredménytelen intézkedést követően is sor kerülhet, ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására elrendelhető további intézkedések sem vezetnének eredményre. A cégbíróság a céget abban az esetben is megszűntnek nyilvánítja, ha az állami adóhatóság (NAV) értesítése alapján a cég az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.
A cég bejegyzésére vonatkozó végzéssel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás nem vezethet a cég megszűntnek nyilvánításához, kivéve ha a cég alapítása bűncselekménnyel vagy bűncselekmény elkövetése érdekében történt, és ez a tény jogerős bírósági ítélet alapján megállapítható. Ilyenkor a cégbíróság az ítélet kézbesítésétől számított hatvan napon belül a céget megszűntnek nyilvánítja, kivéve ha megállapítható, hogy az alapítók már nem szerepelnek a cégjegyzékben, és a cég működése törvényes.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: cég megszűntnek nyilvánítása, cégbíróság, törvényes működés, adóhatóság, APEH, cégjegyzék