Mikor indul hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás?

Hivatalból jár el a cégbíróság, ha
– az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során maga szerez tudomást, vagy
– az eljárást más bíróság kezdeményezi.
A második esetben az eljárás megindításáról és befejezéséről a cégbíróság értesíti a kezdeményezőt.
Hivatalból indul meg a törvényességi felügyeleti eljárás akkor is, ha a cégbíróság az eljárás megindítására okot adó körülményről olyan személytől szerez tudomást, aki az eljárásban kérelmezőként nem kíván részt venni, vagy jogi érdeke, illetve más feltétel hiányában nem vehet részt a törvényességi felügyeleti eljárásban.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, változásbejegyzés, cégbejegyzés