A cégtörlésekkel kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

 1. Milyen esetekben törölnek egy céget?
  (Tárgyszavak: cégtörlés, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság, végelszámolási eljárás)
 2. Mikor szűnik meg a cég?
  (Tárgyszavak: cég megszűnése, cégjegyzékből való törlés, NAV, adóhatóság, vámhatóság, cégjegyzék)
 3. Mit jelent a törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégnyilvántartás, cégjegyzék)
 4. Nyilvános-e a törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság)
 5. Mikor van helye törvényességi felügyeleti eljárásnak?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégjegyzék)
 6. Ki indíthat törvényességi felügyeleti eljárást?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégjegyzék)
 7. Mikor indul hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, változásbejegyzés, cégbejegyzés)
 8. Mikor indul kérelemre törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, jogi érdek, ügyész)
 9. Mit kell tartalmaznia a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelemnek?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, felügyeleti eljárás iránti kérelem)
 10. Visszavonható-e a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, visszavonás)
 11. Indulhat-e törvényességi felügyeleti eljárás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásával egyidejűleg?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbejegyzési kérelem, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság)
 12. Meddig indulhat törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság)
 13. Mennyi idő alatt folyik le a törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cég törvényes működése)
 14. Hogyan folyik le a törvényességi felügyeleti eljárás?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, harmincnapos határidő)
 15. Mikor szüntetik meg a törvényességi felügyeleti eljárást?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, felügyeleti eljárás megszüntetése, cégbíróság)
 16. Mikor utasítják el a törvényességi kérelmet?
  (Tárgyszavak: törvényességi kérelem, cégbíróság, elutasítás)
 17. Milyen intézkedéseknek van helye a törvényességi felügyeleti eljárásban?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cég, cégbíróság, törvényes állapot helyreállítása)
 18. Meddig kell intézkednie a cégbíróságnak?
  (Tárgyszavak: cégbíróság, jogszabálysértő helyzet)
 19. Alkalmazható-e törvényességi intézkedés a minősített többséget biztosító befolyás megszerzőjével szemben?
  (Tárgyszavak: törvényességi intézkedés, többséget biztosító befolyás, minősített többség)
 20. Mivel jár a törvényességi intézkedés eredménytelensége?
  (Tárgyszavak: törvényességi intézkedés eredménytelensége, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság)
 21. Mi a feladata a felügyelőbiztosnak?
  (Tárgyszavak: cég, cégbíróság, felügyelőbiztos)
 22. Ki lehet felügyelőbiztos?
  (Tárgyszavak: cégbíróság, felügyelőbiztos, cég)
 23. Milyen jogai vannak a felügyelőbiztosnak?
  (Tárgyszavak: felügyelőbiztos, vezető tisztségviselő, cég tagja (részvényese), cégbíróság)
 24. Hogyan felel a felügyelőbiztos?
  (Tárgyszavak: felügyelőbiztos felelőssége, elvárható gondosság, cégbíróság)
 25. Van-e helye kifogásnak a felügyelőbiztos tevékenységével szemben?
  (Tárgyszavak: kifogás a felügyelőbiztos tevékenységével szemben, cégbíróság)
 26. Ki viseli a felügyelőbiztos díját?
  (Tárgyszavak: ki viseli a felügyelőbiztos díját, cégbíróság, kérelmező)
 27. Mikor kerül sor a cég megszűntnek nyilvánítására?
  (Tárgyszavak: cég megszűntnek nyilvánítása, cégbíróság, törvényes működés, adóhatóság, NAV, cégjegyzék)
 28. Mikor van helye fellebbezésnek a törvényességi felügyeleti eljárásban?
  (Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, fellebbezés, cég, cégbíróság)
 29. Mikor függeszti fel a cégbíróság a cég működését?
  (Tárgyszavak: cégbíróság, cég működésének felfüggesztése)
 30. Mikor kezdeményezi a cégbíróság más hatóság eljárását?
  (Tárgyszavak: cégbíróság, más hatóság eljárása)
 31. Mi a következménye a beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététele elmulasztásának?
  (Tárgyszavak: beszámoló letétbe helyezése, adóhatóság, NAV, cégbíróság, közzététel elmulasztása)
 32. Mikor ismeretlen székhelyű egy cég?
  (Tárgyszavak: ismeretlen székhelyű cég, cég képviseletére jogosult személy)
 33. Hogyan indul az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás?
  (Tárgyszavak: ismeretlen székhelyű cég, cég megszüntetésére irányuló eljárás, cégbíróság)
 34. Folytatható-e megszüntetési eljárás a felszámolás alatt?
  (Tárgyszavak: megszüntetési eljárás, felszámolás, cégbíróság, törvényességi felügyeleti eljárás)
 35. Mit tartalmaz a megszüntetési eljárást megindító végzés?
  (Tárgyszavak: megszüntetési eljárás, eljárást megindító végzés, cégbíróság)
 36. Mikor indul felszámolás?
  (Tárgyszavak: cég, felszámolás, cégbíróság)
 37. Mikor törlik a céget a megszüntetési eljárás során végelszámolás és felszámolás nélkül?
  (Tárgyszavak: megszüntetési eljárás, végelszámolás, felszámolás, cég, cégtörlés)
 38. Hogyan alakul a többségi befolyással rendelkező tag felelőssége a megszüntetett cég tatozásaiért?
  (Tárgyszavak: többségi befolyással rendelkező tag, megszüntetett cég, cégbíróság, tag felelőssége)
 39. Mik a cégtörlésre vonatkozó jogszabályhelyek?
  (Tárgyszavak: cégtörlés, törvény)