Mikor kell áttérni az egyszerűsített végelszámolásról a rendes végelszámolásra?

A végelszámoló egyszerűsített végelszámolás helyett a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint jár el, ha
– a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve
– a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy
– az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt. Az áttérés időpontja a kérelem benyújtásának napja.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az egyszerűsített végelszámolás alatt előre láthatóvá válik, hogy az egyszerűsített végelszámolás befejezése határidőben nem történhet meg.
Nincs helye a végelszámolás egyszerűsített módon történő befejezésének, ha végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban.
A hitelezők igénybejelentésére, a követelések jegyzékének elkészítésére vonatkozó és egyéb, a végelszámolási hirdetményhez kapcsolódó határidők számítása és kötelezettségek teljesítése áttérés esetén is – ha volt ilyen – a végelszámoló által közzétett közlemény megjelenési időpontjához kötődik.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: egyszerűsített végelszámolás, hitelező, végelszámoló, cég