Mivel jár a törvényességi intézkedés eredménytelensége?

Ha a cég nem tesz eleget a törvénysértő állapot megszüntetése kapcsán a változásbejegyzési kérelem előterjesztésére vonatkozó kötelezettségének, a cégbíróság a jogszabálysértő adatot hivatalból törölheti a cégjegyzékből.
Ha a törvényes működés a cégbíróság által tett intézkedés ellenére nem áll helyre, a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi intézkedés eredménytelensége, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság