Mikor kell kielégíteni a követeléseket?

Az esedékességükkor kell kielégíteni a következő követeléseket:
– az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások – ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);
– a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek.
A zárómérleg vagy záró egyszerűsített mérleg jóváhagyása után 30 napon belül kell kielégíteni a következő követeléseket:
– az adóst terhelő, a Munkaerő-piaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás;
– a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek;
– az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;
– felszámoló díja.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adós, zárómérleg, követelés, bérjellegű juttatások