Mikor terheli a munkavállalói adóhiány a munkáltatót?

Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő adóelőleg-, adó-, járulék-egállapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság (NAV) az adóhiányt a magánszemély terhére, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. Kivétel ez alól, ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye.
A fentiekkel ellentétben az adóhatóság (NAV) a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is, ha az adóelőleget, adót, járulékot a munkáltató (kifizető) a magánszemélytől levonta, de az ezzel összefüggő bevallási kötelezettségének nem tett eleget. Az adóhatóság (NAV) az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot abban az esetben is a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a munkáltató a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére, jogszabálysértő módon, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegénél alacsonyabb összeget fizetett ki.

Témakör: Adóhiány tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adóhiány, adóbírság, APEH, adóhatóság, munkáltató