Mikor végződik az eljárás a cég törlésével?

Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint a cég vagyonával kapcsolatos bejelentés vagy adatszolgáltatás nem érkezett, a cégbíróság a céget – eltiltás mellőzése mellett – törli a cégjegyzékből.
Ha a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, azonban a cég vagyontalan vagy a vagyona előreláthatóan nem fedezi a várható felszámolási költségeket, a cégbíróság ugyancsak törli a céget a cégjegyzékből és rendelkezik az eltiltásról. A cégbírósági végzés feltünteti a bejelentett követelések jogosultjait, valamint a követelések és a fellelhető vagyon összesített – valószínűsíthető – mértékét is. A vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről.
A cégbíróság – eltiltás mellőzése mellett – a céget törli a cégjegyzékből akkor is, ha a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, azonban a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik. Ebben az esetben a cégbíróság rendelkezik a vagyonnak a tagok közötti felosztásáról. Amennyiben a cég fellelhető vagyonának tulajdonjogával összefüggésben kétség merül fel, azt úgy kell tekinteni, mintha a céggel szemben követelés bejelentésére került volna sor.
A cég törléséről hozott végzést a cégbíróság a Cégközlönyben teszi közzé. A cég törlésére vonatkozó rendelkezéssel szemben a végzés közzétételétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. A cég törlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését is közzé kell tenni a Cégközlönyben. Ha az eljárás adatai alapján a cég tagja, illetve vezető tisztségviselője elérhető, a végzést a cégbíróság részükre postán kézbesíti.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, cégtörlés