Milyen igényeket lehet érvényesíteni a bíróság előtti versenyfelügyeleti eljárásban?

A tisztességtelen verseny tilalmával kapcsolatos rendelkezések megsértése miatti eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik.
Az érdekelt a keresetben
— követelheti a jogsértés megtörténtének megállapítását,
— követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
— követelheti, hogy a jogsértő — nyilatkozattal vagy más megfelelő módon — adjon elégtételt, és szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak,
— követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a jogsértéssel előállított vagy forgalomba hozott áruk jogsértő jellegétől való megfosztását, vagy — ha ez nem lehetséges — megsemmisítését, továbbá az előállításra szolgáló különleges eszközök megsemmisítését,
— kártérítést követelhet a polgári jog szabályai szerint, illetve
— követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett áruk előállításában, forgalmazásában részt vevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról.
A bíróság eljárása a versenyfelügyeleti bírság kiszabására is kiterjed.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: versenyfelügyeleti eljárás, bíróság, jogsértés