Milyen igényeket lehet érvényesíteni a bíróság előtti versenyfelügyeleti eljárásban?

A tisztességtelen verseny tilalmával kapcsolatos rendelkezések megsértése miatti eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik.
Az érdekelt a keresetben
– követelheti a jogsértés megtörténtének megállapítását,
– követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
– követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak,
– követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a jogsértéssel előállított vagy forgalomba hozott áruk jogsértő jellegétől való megfosztását, vagy – ha ez nem lehetséges – megsemmisítését, továbbá az előállításra szolgáló különleges eszközök megsemmisítését,
– kártérítést követelhet a polgári jog szabályai szerint, illetve
– követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett áruk előállításában, forgalmazásában részt vevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról.
A bíróság eljárása a versenyfelügyeleti bírság kiszabására is kiterjed.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: versenyfelügyeleti eljárás, bíróság, jogsértés