Milyen körülmények befolyásolják a szankció megállapítását?

A jogkövetkezmények megállapítása során a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének megállapítása miatt alkalmazandó szankcióknál figyelembe veszi az eset összes körülményeit. Különös jelentősége van e körben a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának. A jogsértéssel elért előny figyelembevételével szem előtt kell tartania az arányosság követelményét is.
A jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az alapozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban előírt egyéb feltételekkel végzi-e.
A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a jogkövetkezmények alkalmazásának elveiről normatív utasítást ad ki a fogyasztóvédelmi hatóság számára. Az utasítást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: jogsértő magatartás, jogkövetkezmények megállapítása, szankció, fogyasztóvédelmi hatóság