Milyen megállapodások nem esnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma alá?

Nem esik a tilalom alá a megállapodás, ha csekély jelentőségű. Csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek és az azoktól nem független vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg, kivéve ha az
– a vételi vagy az eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy
– a piac versenytársak által történő felosztására vonatkozik.
A tíz százalékot meg nem haladó piaci részesedésnek a megállapodás érvényességének időtartama alatt, ha pedig az egy évnél hosszabb, minden naptári évben teljesülnie kell.
A fentiek ellenére tilalom alá esik a megállapodás, ha annak és az érintett piacon érvényesülő további hasonló megállapodások együttes hatásaként a verseny jelentős mértékben megakadályozódik, korlátozódik vagy torzul. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása során megállapíthatja, hogy a megállapodás tilalom alá esik. (Ilyen esetben bírság kiszabásának nincsen helye.)

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: gazdasági verseny, versenyt korlátozó megállapodás, Gazdasági Versenyhivatal