Mikor szünetel a végrehajtás?

A végrehajtási eljárás szünetel, ha
— az adózó kérelmére az adóhatóság (NAV) fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
— a fizetési halasztás, részletfizetés vagy az adótartozás mérséklésére irányuló kérelem tárgyában jogerős döntést még nem hoztak (a szünetelés kezdő napja a kérelem megérkezését követő nap),
— az adózó meghalt, illetőleg megszűnt, az adó megfizetésére határozattal kötelezett személyt megállapító határozat jogerőre emelkedéséig,
— az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata során az első alkalommal előterjesztett végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet jogerősen még nem bírálták el (a szünetelés kezdőnapja a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásának napját követő nap).
Nem eredményezi a végrehajtási eljárás szünetelését az adózó fizetési könnyítésre vagy adótartozás mérséklésre irányuló kérelmének benyújtása, ha
— az adózó korábbi, ilyen tárgyú kérelmét az adóhatóság (NAV) jogerős határozattal elbírálta, vagy a kérelmet az adózó visszavonta,
— arra az adóhatósági árverés kitűzését, illetőleg pályázat meghirdetését követően kerül sor, vagy
— a fizetési könnyítés, illetőleg tartozásmérséklés engedélyezését törvény kizárja.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, APEH, adózó, szünetel