Milyen okiratokat kell jóváhagyni a végelszámolás befejezéséhez?

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és — a cégnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt — a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:
— az adóbevallásokat,
— a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza,
— a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,
— a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint
— a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.
A vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok (részvényesek) közötti természetbeni felosztására csak vagyonértékelés esetén van mód.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás, jóváhagyott okiratok, végelszámoló